Proiect 

Planificarea managementului conservării biodiversității în siturile Natura 2000 ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hățis și ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova), cod SMIS 2014+ 116918

Beneficiar:

Asociația Centrul Ecologic Green Area

Perioada de implementare a Proiectului:

Perioada de implementare a Proiectului este de 34 de luni, respectiv martie 2018 – decembrie 2020.

Valoarea contractului de finanțare:

Valoarea totală a proiectului este de 9.281.999,30 cu TVA, din care valoarea eligibilă neramburasabilă din FEDR este de 7.889.699,40.

Arie naturala protejată vizată de proiect:

Proiectul vizează ariile naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Feteşti, IV.34. Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova)

Scopul/obiectivul general al  proiectului

Obiectivul general al proiectului este asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova), în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ vizând elaborarea planului de management și informare/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării Siturilor Natura 2000.

Prin domeniul şi tematica abordate, de întărire a managementului siturilor Natura 2000 şi implicit de dezvoltare a Reţelei Natura 2000 în România şi implementarea Directivelor Habitate şi Păsări, proiectul contribuie direct la: realizarea obiectivului specific 4.1. al Axei Prioritare 4 a POIM 2014-2020, și anume „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.

Obiective specifice:

  1. Obiectiv specific 1 – Elaborarea Planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0012 Braţul Borcea, ROSCI0319 Mlaștina de la Feteşti, rezervaţia naturală IV.34. Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova), în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
  2. Obiectiv specific 2 – Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul ariilor naturale protejate vizate de proiect, evidențiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menținerea/atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar.
  3. Obiectiv specific 3 – Dezvoltarea capacităților organizaţiilor şi instituţiilor implicate în managementul Siturilor Natura 2000 ROSPA0012 Braţul Borcea, ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova) si a rezervaţiei naturală IV.34. Pădurea Canton Hăţiş.