Descriere turistică

ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34 Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova) sunt arii naturale protejate localizate în lunca și bălțile Dunării, Balta Borcei, subdiviziune a Câmpiei Române aflată sub influența fluviului și în care componenta determinantă este cea hidrografică. Fluviul Dunărea este reprezentat în această zonă de brațele Borcea, pe stânga, și Dunărea Veche, pe dreapta, cele două reunindu-se într-un singur curs, la 3 km de localitatea Giurgeni. Între cele două brațe mai sus amintite se află localizată Balta Borcei sau Balta Ialomiței, caracterizată inițial de prezența stufului, a lacurilor și pădurilor, astăzi fiind utilizată agricol și exploatată forestier pe zona marginală.

Clima caracteristică zonei este de tip continental omogen ce se datorează uniformității reliefului de câmpie, în care se individualizează topoclimatul specific Luncii Dunării, cu veri mai calde și ierni mai blânde față de cele întâlnite în restul Câmpiei Române. Temperatura medie anuală este cuprinsă între 11,50C și 12,70C, iar cantitatea medie anuală de precipitații este de 550 mm. În timpul iernii, temperaturile sunt influențate de dominanța crivățului ce duce la scăderi semnificative ale acestora.

O caracteristică aparte a zonei este dată de tipurile de sol formate pe aluviunile depuse de fluviu în perioadele de inundații. Evoluția acestora este influențată în permanență de regimul inundațiilor, variațiile nivelului apei freatice, cât și de formele de microrelief. Tipul de sol caracteristic zonei și care, procentual, este cel mai des întâlnit, este protosolul aluvial tipic.