Descriere socio-economică 

Contextul socio-economic în care se încadrează:

Grupurile țintă au fost identificate în funcție de legatura acestora cu managementul, conservarea și utilizarea resurselor naturale în situl Natura 2000 ROSPA0012 Brațul Borcea împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hățis și ROSCI0278 Bordușani-Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova). Acestea sunt în primul rând comunitățile locale ce se găsesc pe teritoriul sau în vecinătatea sitului Natura 2000 (Călărași, Borcea, Dichiseni, Jegălia, Modelu, Roseți, Unirea, Fetești, Bordușani, Făcăieni, Giurgeni, Vlădeni): locuitorii comunelor; reprezentanți ai administrației publice locale (consilieri, primari) aparținând localităților mai sus menționate; cadrele didactice, dar și elevi; reprezentanți ai firmelor/agenților economici cu activități în vecinătatea și pe teritoriul sitului; asociații ale agricultorilor, fermierilor, propietarilor de terenuri; ONG-uri locale. 

Este foarte important ca grupurile menționate să fie informate și să se poată implica astfel încât să beneficieze de avantajele ce derivă din statutul de sit Natura 2000. Având in vedere specificul proiectului care presupune implicarea actorilor relevanti in elaborarea Planului de management, un grup țintă important este cel al instituțiilor statului cu atribuții în gestionarea resurselor naturale, cum sunt: Consiliul Județean Călărași, Consiliul Județean Ialomița, Instituția Prefectului județului Călărași, Instituția Prefectului județului Ialomița, Direcția Agricolă Județeana Calarasi, Directia Agricola Județeana Ialomița, Regia Naționala a Padurilor – Direcția Silvica Călărași ș Ialomița, Sistemul de Gospodarire a Apelor Călărași și Ialomița. Totodata, un grup țintă este reprezentat de vizitatorii/turiștii, care vor afla mai multe despre patrimoniul natural al sitului Natura 2000 și al altor arii naturale protejate din județul Călărași și Ialomița și importanța protecției acestora.