Ca urmare a Convenției de Custodie nr. 72/08.07.2016, asociația a devenit custode al ariei naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Cantor Hățis și ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova). De asemenea, în data de 29.06.2017 Asociația Centrul Ecologic Green Area a semnat Actul Adițional nr.1 cu noua autoritate responsabilă, respectiv Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). Organizațiile implicate în derularea proiectului: ANANP; APM/ANPM; MM, MDRAPFE.

 

În calitate de custode, Asociația Centrul Ecologic Green Area a semnat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 162/07.03.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare – Axa prioritară 4 – Protecția Mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric – Obiectiv specific – 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.