Rezultate

 • 1 (o) Bază de date ce va conține cartografierea GIS a distribuției speciilor și habitatelor, realizată pentru a fi folosită la elaborarea Planului de management, inclusiv 6 hărți: 1 hartă a Ecosistemelor; 1 hartă cu speciile de Habitate și 4 hărți a speciilor, pentru care a fost declarat situl Natura 2000 ROSCO0319 Mlaștina de la Fetești, realizate;
 • 1 (un) Studiu de evaluare a stării de conservare cu măsuri de management / conservarea pentru speciile și habitatele din cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova), împreună cu rezervația naturală IV.34. Pădurea Canton Hăţiş, realizat pentru a fi folosit ca suport în elaborarea Planului de management, elaborat;
 • 1 (o) Bază de date ce va cuprinde figurarea spațială a statutului de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova), împreună cu rezervația naturală IV.34. Pădurea Canton Hăţiş, inclusiv 6 hărți GIS: 4 hărți cu speciile de Habitate și 2 hărți a speciilor, elaborată;
 • 1 (un) studiu de evaluare a stării de conservare cu măsuri de management / conservare pentru speciile de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0012 Braţul Borcea, realizat pentru a fi folosit ca suport în elaborarea Planului de management, elaborat;
 • 1 (o) Bază de date ce va cuprinde figurarea spațială a statutului de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0012 Braţul Borcea, inclusiv 79 hărți GIS, folosite la elaborarea Planului de management, construită;
 • 86 de Planuri/Protocoale de monitorizare a speciile și habitatele de interes comunitar pentru care au fost declarate siturile Natura 2000 realizate;
 • 1(un) studiul SEA realizat şi aprobat conform legislaţiei în vigoare, inclusiv aprobarea Planului de management;
 • 1 (un) Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0278 Bordușani-Borcea, împreuna cu rezervatia naturala IV.34. Pădurea Canton Hățiș, realizat pentru a fi folosit ca suport în elaborarea Planului de management, elaborat;
 • 1 (o) Bază de date ce va conține cartografierea GIS a distribuției speciilor și habitatelor, realizată pentru a fi folosită la elaborarea Planului de management, inclusiv 7 hărți: 1 hartă a Ecosistemelor; 4 hărți cu speciile de Habitate și 2 hărți a speciilor pentru care a fost declarat situl Natura 2000 ROSCI0278 Bordușani-Borcea, impreuna cu rezervatia naturală IV.34. Pădurea Canton Hățiș, realizate;
 • 1 (o) dronă achiziționată;
 • 1 (un) Studiu privind mediul abiotic din ariile naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova), realizat pentru a fi folosit în elaborarea Planului de management, elaborat;
 • 1 (o) bază de date ce va conține cartografierea GIS a tuturor factorilor abiotici din zona ariilor naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Feteşti, IV.34. Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova), inclusiv 11 hărți: harta geologică, unităților de relief, topografică, hipsometrică, expoziției versanților, pantelor, geomorfologie, hidrologică, temperaturilor, precipitațiilor, claselor și tipurilor de sol, realizate;
 • 1 (o) Bază de date ce va cuprinde presiunile actuale și amenințările viitoare asupra speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova), inclusiv 1 hartă GIS cu presiuni și amenințări, elaborată;
 • 2 conferințe (1 conferință de lansare a proiectului și 1 conferință de încheiere a proiectului și prezentarea rezultatelor obținute) organizate;
 • 1 (un) Studiu de inventariere-cartare a speciilor de păsări din situl ROSPA0012 Bratul Borcea, realizat pentru a fi folosit ca suport în elaborarea Planului de management, elaborat;
 • 1 (o) Bază de date ce va conține cartografierea GIS a distribuției speciilor de păsări, realizată pentru a fi folosită la evaluarea stării de conservare și la elaborarea măsurilor de conservare din cadrul Planului de management, constituită. Baza de date va include 80 de harți de distribuție a speciilor de păsări regasite in situl Natura 2000;
 • 1 (un) studiu de evaluare detaliată a impactului antropic, inclusiv studiu-economic realizat pentru a fi folosit ca suport în elaborarea Planului de management, elaborat;
 • 1 (un) Studiu de evaluare a stării de conservare cu măsurile de management/conservare pentru speciile și habitatele din cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0319 Mlaștina de la Feteşti, realizat pentru a fi folosit ca suport în elaborarea Planului de management, elaborat;
 • 1 (o) Bază de date elaborată ce va cuprinde figurarea spațială a statutului de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCO0319 Mlaștina de la Fetești, inclusiv 5 harti: 1 hartă cu speciile de Habitate și 4 hărți a speciilor, folosite la elaborarea Planului de management, contruită;
 • 1 (un) Plan de management elaborat, aferent ariilor naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Feteşti, IV.34. Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova);
 • 2 sondaje de opinie realizate (înainte de demararea campaniei de conștientizare și după încheierea campaniei de conștientizare – fiecare realizat pe 1 eșantion de 700 de persoane) și 2 rapoarte de cercetare a sondajului (înainte și după realizarea campaniei de conștientizare);
 • 1 film documentar și 1 film scurt, tip reclamă, pentru pentru aria naturală protejată ROSPA0012 Bratul Borcea impreuna cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hățiș si ROSCI0278 Bordușani-Borcea (fara partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Harsova), realizat;
 • 3 sesiuni de instruire, de câte 3 zile fiecare, realizate pentru 15 reprezentanti instruiti apartinând: Custode, APM Călărași, APM Ialomiţa, GNM – Comisariatul Județean Călărași, GNM – Comisariatul Judeţean Ialomiţa;
 • 1 UIP funcţional organizat;
 • 2 Rapoarte de audit elaborate;
 • 1 (un) Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCO0319 Mlaștina de la Fetești, realizat pentru a fi folosit ca suport în elaborarea Planului de management, elaborat;
 • 11 întâlniri publice de informare şi conştientizare, organizate în cele 11 localităţi din arealul vizat de proiect (1 întâlnire pentru fiecare localitate) la care vor participa minim 30 de persoane la fiecare din cele 11 întâlniri (minim 330 participanţi în total);
 • 1 portal web realizat în cadrul proiectului precum și sustenabilitatea acestuia asigurată timp de minim 5 ani de la terminarea proiectului de către Custode – Asociația Centrul Ecologic Green Area;
 • 11 vernisaje (cu 110 de imagini, de câte 10 zile fiecare) și 11 ateliere de lucru/întânliri organizate (câte 1 atelier de lucru în fiecare din cele 11 unități școlare) organizate.