Activitățile proiectului

A.1. Elaborarea Planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova), în concordanță cu legislația în vigoare:

A.1.1. Realizarea a 2 Studii de inventariere – cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru siturile Natura 2000 ROSCO0319 Mlaștina de la Fetești și ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova) și pentru rezervația naturală IV.34. Pădurea Canton Hățiș, precum și cartografierea GIS a distribuției acestora, informații ce vor sta la baza elaborării Planului de management;

A.1.2. Realizarea unui Studiu de inventariere-cartare a speciilor de păsări de interes comunitar, pentru situl de protecție avifaunistică ROSPA0012 Brațul Borcea și cartografierea GIS a distribuției spațiale a acestora, informații ce vor sta la baza elaborării Planului de management;

A.1.3. Realizarea unui Studiu privind mediul abiotic din ariile naturale protejate ROSPA0012, împreună cu ROSCI0319, IV.34. și ROSCI0278 (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova), ce va sta la baza elaborării Planului de management;

A.1.4. Realizarea unui studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra ariilor naturale protejate ROSPA0012, împreună cu ROSCI0319, IV.34. Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova) și cartografierea GIS spațială a impactului antropic generat în aceste arii protejate;

A.1.5. Realizarea a 2 Studii de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din siturile Natura 2000 ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești si ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova), și din rezervația naturală IV.34. Pădurea Canton Hățiș, inclusiv elaborarea măsurilor de conservare/management;

A.1.6. Realizarea unui studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0012 Brațul Borcea, inclusiv elaborarea măsurilor de conservare/management;

A.1.7. Realizarea planurilor/protocoalelor de monitorizare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din ariile naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova);

A.1.8. Elaborarea Planului de management aferent ariilor naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova), în concordanță cu standardele și legislația în vigoare;

A.1.9. Realizarea procedurii de evaluare strategică de mediu (SEA), pentru Planul de Management aferent ariilor naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova), inclusiv aprobarea acestuia de catre Ministerul Mediului;

A.2. Activități de consultare, conștientizare și informare:

A.2.1. Activități de promovare a proiectului și informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia;

A.2.2. Activități de creștere a nivelului de conștientizare a grupurilor țintă vizate conform Planului de comunicare: comunitățile locale, instituții ale statului/factori de decizie, publicul larg, alte instituții interesate;

A.2.2.1. Evaluarea gradului de informare și conștientizare a populației privind valorile și semnificația ariilor protejate – realizarea sondajelor de opinie înainte și după campania de informare și conștientizare;

A.2.2.2. Creșterea gradului de informare și conștientizare a comunităților locale din arealul vizat de proiect – localitățile Borcea, Dichiseni, Jegălia, Modelu, Roseți, Unirea, Bordușani, Fetești, Făcăeni, Stelnica, Vlădeni, cu privire la valorile ariilor naturale protejate, prin organizarea a 11 întâlniri publice și distribuirea de materiale de informare si conștientizare;

A.2.2.3. Realizarea unui site web pentru ariile naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova);

A.2.2.4. Creșterea gradului de informare a elevilor și profesorilor, prin organizarea în 11 unități școlare a unor ateliere de lucru și discuții în cadrul orelor de Dirigenție/biologie/geografie, pe baza realizării unei expoziții itinerante de fotografie și distribuirea de materiale informative;

A.2.2.5. Realizarea unui film documentar și a unui film scurt, tip reclamă, pentru aria naturală protejată ROSPA0012 Brațul Borcea împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 Bordușani-Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova);

A.3. Întărirea capacității administrative:

A.3.1. Sesiuni de instruire;

A.3.2. Sistem informatic-hardware si software;

A.3.3. Echipamente pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din ariile vizate de proiect;

A.4. Managementul proiectului.

A.5. Auditul financiar al proiectului.

A.6. Elaborarea Cererii de finanțare și a Documentațiilor de Atribuire aferente contractelor subsecvente contractului de finanțare.