Mlaștina de la Fetești

Situl ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. Desemnarea sitului a avut drept scop menținerea sau asigurarea, după caz, a unei stări de conservare favorabile pentru anumite specii și habitate de interes comunitar.

LOCALIZARE

Din punct de vedere al localizării, Rezervația naturală Pădurea Canton Hățiș este localizată în fond forestier aparținând Ocolului Silvic Fetești, fiind limitată la nord, nord-est și sud de fluviul Dunărea, iar la vest de digul de apărare al Bălții Borcea. În ceea ce privește suprafața acesteia, rezervația se întinde pe 6,4 ha pe teritoriul administrativ al comunei Stelnica, județul Ialomița.

Faună, floră & resurse naturale

Rezervația prezintă o deosebită importanță pentru conservarea unor exemplare de stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) a căror vârste sunt estimate a fi cuprinse în intervalul 150-300 ani.

Alte specii de arbori prezente pe suprafața rezervației naturale sunt stejarul pedunculat (Quercus robur), plopul alb (Populus alba), plopul negru (Populus nigra), salcia (Salix tiandra), ulmul (Ulmus foliacea).