Pădurea Canton Hățiș

Rezervația naturală PădureaCanton Hățiș a fost desemnată prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. Obiectul conservării este reprezentat de importanța deosebită ca fond genetic floristic, refugiu pentru animale specifice zonelor umede, cât și ca zonă de pasaj pentru multe specii de păsări migratoare.

LOCALIZARE

Din punct de vedere al localizării, Rezervația naturală Pădurea Canton Hățiș este localizată în fond forestier aparținând Ocolului Silvic Fetești, fiind limitată la nord, nord-est și sud de fluviul Dunărea, iar la vest de digul de apărare al Bălții Borcea. În ceea ce privește suprafața acesteia, rezervația se întinde pe 6,4 ha pe teritoriul administrativ al comunei Stelnica, județul Ialomița.

Faună, floră & resurse naturale

Rezervația prezintă o deosebită importanță pentru conservarea unor exemplare de stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) a căror vârste sunt estimate a fi cuprinse în intervalul 150-300 ani.

Alte specii de arbori prezente pe suprafața rezervației naturale sunt stejarul pedunculat (Quercus robur), plopul alb (Populus alba), plopul negru (Populus nigra), salcia (Salix tiandra), ulmul (Ulmus foliacea).