Planificarea managementului conservării biodiversității în siturile Natura 2000 ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hățis și ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova), cod SMIS 2014+ 116918

Brațul Borcea
Situl ROSPA0012 Brațul Borcea a fost desemnat prin Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România...
Mlaștina de la Fetești

Situl ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile...

Pădurea Canton Hățiș

Rezervația naturală PădureaCanton Hățiș a fost desemnată prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.

Bordușani – Borcea
Situl ROSCI0278 Bordușani – Borcea a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile...

Despre Proiect

Obiectivul general al proiectului este asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 Bordușani – Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova), în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ vizând elaborarea planului de management și informare/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării Siturilor Natura 2000

Beneficiar
Asociația Centrul Ecologic Green Area
www.greenarea.ro
Perioada

Perioada de implementare a Proiectului este de 34 de luni, respectiv martie 2018 - decembrie 2020.

Valoarea

Valoarea totală a proiectului este de 9.281.999,30 cu TVA, din care valoarea eligibilă neramburasabilă din FEDR este de 7.889.699,40.

Galerie Foto